Click here to access Hydronit's customer and supplier portal

Hydraulic Modular Power Packs

O Federtec

FEDERTEC jest organizacją stowarzyszającą firmy z całego łańcucha dostaw włoskiego przemysłu w zakresie: komponentów i technologii mechatronicznych dla hydrauliki siłowej układów napędowych kontroli i inteligentnej automatyzacji produktów i procesów przemysłowych. Federacja została założona w 2019 r. z połączenia: ASSIOT: Włoskiego Stowarzyszenie Producentów Układów Napędowych i Przekładni Assofluid: Włoskiego Stowarzyszenia Producentów i Operatorów Sektora Hydraulicznego i […]

O Federtec

FEDERTEC jest organizacją stowarzyszającą firmy z całego łańcucha dostaw włoskiego przemysłu w zakresie: komponentów i technologii mechatronicznych dla hydrauliki siłowej układów napędowych kontroli i inteligentnej automatyzacji produktów i procesów przemysłowych. Federacja została założona w 2019 r. z połączenia: ASSIOT: Włoskiego Stowarzyszenie Producentów Układów Napędowych i Przekładni Assofluid: Włoskiego Stowarzyszenia Producentów i Operatorów Sektora Hydraulicznego i […]

Hydronit i Federtec

logo Federtec

Hydronit przyłączył się do organizacji Federtec, włoskiego stowarzyszenia producentów i operatorów w sektorze hydraulicznym.

Hydronit i Federtec

logo Federtec

Hydronit przyłączył się do organizacji Federtec, włoskiego stowarzyszenia producentów i operatorów w sektorze hydraulicznym.