Click here to access Hydronit's customer and supplier portal

Hydraulic Modular Power Packs

FEDERTEC jest organizacją stowarzyszającą firmy z całego łańcucha dostaw włoskiego przemysłu w zakresie:

  • komponentów i technologii mechatronicznych dla hydrauliki siłowej
  • układów napędowych
  • kontroli i inteligentnej automatyzacji produktów i procesów przemysłowych.

Federacja została założona w 2019 r. z połączenia:

  • ASSIOT: Włoskiego Stowarzyszenie Producentów Układów Napędowych i Przekładni
  • Assofluid: Włoskiego Stowarzyszenia Producentów i Operatorów Sektora Hydraulicznego i Pneumatycznego.