Click here to access Hydronit's customer and supplier portal

Hydraulic Modular Power Packs

Dane osobowe są opcjonalnie przekazywane przez użytkownika. Są one niezbędne, aby pobrać dokumenty korporacyjne, mieć dostęp do strefy partnera i aby otrzymywać nasze biuletyny.

Wszystkie dane będą przetwarzane przez nasze automatyczne lub ręczne procedury wyłącznie do celów, dla których są one gromadzone. Zostaną one niezwłocznie usunięte jeśli dana osoba anuluje zgodę na ich rejestrację.

Dane nie będą przekazane lub ujawniane osobom trzecim. Ewentualne statystyki będą wykonywane w formie anonimowej, jedynie w celu poprawy funkcjonowania strony i usług oferowanych przez firmę.

Osoba zainteresowana ma prawo do uzyskania w chwili potwierdzenia istnienia lub nie danych, żądania ich anulowania, aktualizacji lub poprawek, w tym celu należy skierować pismo do naszego pracownika na adres info@hydronit.com.

Strona wykorzystuje środki zabezpieczeń aby zapobiec utracie danych, nielegalnemu ich wykorzystaniu, nieautoryzowanemu dostępowi lub użyciu niezgodnym z celami przechowywania.

Korzystanie z plików cookie sekcji jest ograniczone do przesyłania danych identyfikacyjnych sesji , które są niezbędne w celu umożliwienia bezpiecznego i skutecznego eksploracji strony.

Właścicielem przetwarzanych danych jest Hydronit Srl, Via Pastrengo 62, Varedo 20814 (MB), Włochy.

{phocadownload view=file|id=27}

{phocadownload view=file|id=28}

{phocadownload view=file|id=38}

{phocadownload view=file|id=39}