Hydronit

Click here to access Hydronit's customer and supplier portal

Hydraulic Modular Power Packs

Logo Hydronit Americas
Logo microhy
Logo Xdraulics

Hydronit Pannelli_sito_rev_1 Fotowoltaika  hydronit

Centrala Hydronit w Varedo została zaprojektowana i zbudowana tak, aby zminimalizować zużycie energii i wykorzystanie paliw kopalnych poprzez hiperizolację budynku, głównie dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów, takich jak włókno drzewne i korek, jak również zastosowaniu wysokowydajnej pompy ciepła do klimatyzacji i ogrzewania całej struktury.

W ten sposób konieczne jest tylko 7,4 kWh/m3/na rok do ogrzewania zimą i 3,2 kWh/ m3/na rok do chłodzenia latem. Dodatkowo uruchomiliśmy system fotowoltaiczny z panelami 60 x 230W, które wytwarzają energię elektryczną dla biur i linii produkcyjnych, minimalizując nasz wpływ na planetę. Ponadto, termiczne panele słoneczne ogrzewają wodę, która jest wykorzystywana w budynku.