Click here to access Hydronit's customer and supplier portal

Modułowe zasilacze hydrauliczne

Jeśli jesteś partnerem Hydronit, skontaktuj się z nami pod adresem . aby zobaczyć i pobrać dokumentację techniczną i marketingową.

About Federtec

FEDERTEC reprezentuje cały łańcuch dostaw włoskiego przemysłu

  • Komponentów i Technologii Mechatronicznych dla Sił płynnych,
  • Przesył mocy,
  • Sterowania i Inteligentnej Automatyzacji Produktów i Procesów Przemysłowych.

Federacja narodziła się w 2019 roku z połączenia:

  • ASSIOT: Włoskie Stowarzyszenie Producentów Przekładni i Przekładni
  • Assofluid: Włoskie Stowarzyszenie Producentów i Operatorów Sektora Hydraulicznego i Pneumatycznego.

Hydronit i Federtec

Hydronit joins Federtec, the Italian association of manufacturers and operators in the hydraulic sector.