Modułowe zasilacze hydrauliczne

Hydronit AmericasMicroHy xdraulics singolo
FbLinkedin YouTube Vimeo Instagram
  • Quality and Certifications

    Quality and Certifications

Certyfikaty

System Zarządzania Jakością Hydronitu (QMS) jest skutecznie monitorowany za pomocą 30-stu wskaźników, które prezentują wyniki dla danych procesow firmy i które są ustalane co roku.

Hydronit jest w stanie dostarczać systemy zgodne ze standardami Atex, możemy również oferować rozwiązania z certyfikatami wystawianymi przez jednostki zewnętrzne (np.: Rina, DNV, UL…).

Certyfikat ISO 9001 systemu zarządzania jakością Hydronit można pobrać tutaj

.

Nasza polityka jakości i zarządzania energią

images 1

Polityką firmy jest również stałe utrzymywanie i ulepszanie wydajności Systemu Zarządzania Jakością Firmy tak, aby wymagania i oczekiwania klientów zostały zapewnione.

Utrzymywanie i ciągłe poprawianie wydajności Systemu Zarządzania Energią w firmie tak, by monitorować i poprawiać efektywność energetyczną firmy i produktów zgodnie z obowiązującymi przepisami. Jednocześnie staramy się osiągać sukcesy na rynku światowym, który charakteryzuje się szybkim rozwojem technologicznym i silną konkurencją.

Proponujemy produkty i usługi wyróżnione przez klientów za ich jakość, niezawodność, cenę, wydajność, wydajność i wizerunek.

UNI EN ISO 9001:2015

Quality indicator rev 2

Polityka jakości Hydronit jest ukierunkowana na ciągłe doskonalenie swoich produktów oraz procesów projektowania i produkcji.

Zgodnie z wymogami najnowszej normy UNI EN ISO 9001:2015, organizacja przyjęła system oceny ryzyka i system zarządzania ryzykiem, którego celem jest zmniejszenie wszelkich niebezpiecznych czynników, które mogą mieć wpływ na produkt i na całkowitą obsługę klienta.

Polityka Hydronit polega na budowaniu lojalności klientów poprzez efektywne wsparcie w dostosowywaniu systemu hydrauliki siłowej do wymagań klienta oraz poprzez skrócenie czasu dostawy produktu. Cel ten osiągamy dzięki innowacyjnym liniom montażowym zasilaczy hydraulicznych.

Mocnymi stronami systemu jakości, opartego na starannej ocenie kontekstu organizacyjnego, który uwzględnia potrzeby zainteresowanych stron, są natychmiastowe i uporządkowane przekazy informacji za pośrednictwem zaawansowanych systemów informatycznych typu PLM (Product Lifecycle Management). Powyższe jest wspierane przez skuteczną wewnętrzną politykę szkoleniową i motywacyjną wszystkich pracowników Hydronit.

Hydronit quality policy 2021-2022 can be downloaded here

.

Fotowoltaika

Pannelli sito rev 1

Centrala Hydronit w Varedo została zaprojektowana i zbudowana tak, aby zminimalizować zużycie energii i wykorzystanie paliw kopalnych poprzez hiperizolację budynku, głównie dzięki wykorzystaniu naturalnych materiałów, takich jak włókno drzewne i korek, jak również zastosowaniu wysokowydajnej pompy ciepła do klimatyzacji i ogrzewania całej struktury.

W ten sposób konieczne jest tylko 7,4 kWh/m3/na rok do ogrzewania zimą i 3,2 kWh/ m3/na rok do chłodzenia latem. Dodatkowo uruchomiliśmy system fotowoltaiczny z panelami 60 x 230W, które wytwarzają energię elektryczną dla biur i linii produkcyjnych, minimalizując nasz wpływ na planetę. Ponadto, termiczne panele słoneczne ogrzewają wodę, która jest wykorzystywana w budynku.

 

Via Pastrengo, 62
Varedo 20814-Włochy
Tel. +39.0362.1841.210
Fax +39.0362.1841.214
E-mail: . .
P.I. 04062040961
Cap. soc. € 50.000,00 i.v.
R.E.A. Milano 1722745


logo hydronit small bottom